16.04.2011 - 22.04.2011
ѕрот¤гом тижн¤ проводивс¤ класно-узагальнюючий контроль 10-х клас≥в Ђќсобливост≥ орган≥зац≥њ Ќ¬ѕ в 10-х класах у звТ¤зку з переходом на нову структуру та зм≥ст навчанн¤ї та фронтальний контроль Ђ—тан викладанн¤ математики в школ≥ї.

19.04.2011р. учн≥ 5-10 клас≥в провели акц≥ю Ђ«а чисте довк≥лл¤ї, в рамках ¤коњ прибрали парк ≥м. Ћ.ћок≥Ївськоњ. ¬≥дпов≥дально до виконанн¤ поставлених завдань в≥днеслись учн≥ 5,6,7,8,9 клас≥в. јдм≥н≥страц≥Їю школи оголошено под¤ку учн¤м та вчител¤м за участь у загальном≥ськ≥й акц≥њ.

19.04.2011р. - п≥дл≥тки-≥нструктори школи ( 13 учн≥в 9-10 клас≥в), ¤к≥ працюють за програмами щодо проф≥лактики здорового способу житт¤ Ђ–≥вний-р≥вномуї та ЂЎкола проти —Ќ≤ƒуї, вз¤ли участь у ≤≤≤ м≥ському зльот≥ п≥дл≥тк≥в-≥нструктор≥в та педагог≥в-тренер≥в з упровадженн¤м цих державних програм й отримали диплом ≤≤ ступен¤ за виступ аг≥тбригади та диплом ≤≤≤ ступен¤ за ст≥нн≥вку.

19.04.2011р. Ц зб≥рна команда школи (кер≥вник ўирий ќ.¬.) вз¤ла участь у змаганн¤х з легкоатлетичного чотирьохборства, де пос≥ла ≤≤≤ м≥сце.

20.04.2011р. та 22.04.2011р. Ц зб≥рна команда школи (кер≥вники ўирий ќ.¬. та ћедведЇв ќ.–.) вз¤ла участь у змаганн¤х з футболу.

21.04.2011р. Ц проведено екскурс≥ю до м. —оледар (кер≥вник ƒЇЇва ќ.ё.). ¬ н≥й вз¤ли участь 28 учн≥ школи.

21.04.2011р. Ц 7 учн≥в п≥льгового контингенту вз¤ли участь в екскурс≥њ до м≥ста ’аркова з в≥дв≥дуванн¤м музею ѕ≥вденноњ зал≥зниц≥ та м. „угуЇва з в≥дв≥дуванн¤м музею –Їп≥на.

9.04.2011 - 15.04.2011
ѕрот¤гом тижн¤ проводивс¤ п≥дсумковий класно-узагальнюючий контроль 5-х клас≥в ЂЂ—творенн¤ умов дл¤ самореал≥зац≥њ та саморозвитку учн¤ї.

Ќа зас≥данн≥ методичних обТЇднань вчител≥-предметники розробили та затвердили питанн¤ дл¤ ≥нтелектуальноњ гри Ђ рок до з≥рокї, ¤к≥ м≥ст¤ть ¤к фактичний матер≥ал, так ≥ завданн¤ дл¤ розвитку критичного мисленн¤, креативних зд≥бностей учн≥в.

12.04.2011 р. проведено заходи до 50-р≥чч¤ першого польоту людини в космос: показ к≥ноф≥льму (6-7 класи), конкурс ст≥нн≥вок, виставка л≥тератури в б≥бл≥отец≥, шк≥льна в≥деопрезентац≥¤ документальних ф≥льм≥в).

13.04.2011р. розпочав роботу Ўк≥льний науковий симпоз≥ум. ¬≥н в≥дкривс¤ захистом науково-досл≥дницьких роб≥т учн≥в ф≥зико-математичноњ секц≥њ. Ўкол¤р≥ презентували за допомогою мультимед≥йних технолог≥й власн≥ досл≥дженн¤ з тем: Ђ50-ти р≥чч¤ польоту ё √агар≥на в космосї (ƒ¤ченко  , 8-¬), Ђ“еор≥¤ в≥дносност≥ї (Ѕалабанов ј., 9-ј), Ђƒоведенн¤ теореми синус≥вї (ѕ≥щик √., 8-√), Ђ ћатематичний маг≥чний квадратї (¬ьюнник ¬ , 10-ј), Ђ–озповсюдженн¤ енерг≥њ в ≥зотропному простор≥ї ( ниш Ѕ, 10-Ѕ) та ≥нш≥.

13.04.11 - учн≥ 8-а та 8-б класу вз¤ли участь у гала-концерт≥ Ђќскол¤нськ≥ з≥рочкиї, де були нагороджен≥ переможц≥ конкурсу дит¤чоњ та юнацькоњ творчост≥ Ђќскол¤нськ≥ з≥рочкиї (ѕетриченко јльоша (10-ј, Ўвацька —в≥тлана (1-Ѕ), хор учн≥в 1-3 кл, ¬юнник ¬≥ктор≥¤ (10-ј), танцювальний колектив Ђќзорные непоседыї).

13.04.11 - практичний психолог школи Ќадол¤ ≤.¬. вз¤ла участь у ≤≤ психолог≥чному форум≥ до ¬сеукрањнського дн¤ психолога Ђ¬иклики сусп≥льства до сучасного практичного психологаї.

14.04.2011 року -учн≥ Ўпраха Ќ≥на (4-Ѕ),  озьменко јнел≥на (3-ј), ƒоценко яна (6-ј), Ѕанделет  атерина (8-¬), —≥втунова  атерина (9-ј) нагороджен≥ за перемогу в конкурс≥ Ђѕодатки очима д≥тейїц≥нними подарунками та грамотами.

”чн≥ 6,8,9 клас≥в перегл¤нули к≥ноф≥льм Ђѕроф≥лактика наркоман≥њї.

15.04.2011р. Ц –оманов ћикола (4-Ѕ),  озьменко јнел≥на (3-ј) Цвз¤ли участь у м≥ському фестивал≥ Ђѕов≥р у себе ≥ в тебе пов≥р¤ть ≥нш≥ї (у рамках фестивалю дл¤ д≥тей, ¤к≥ мають особлив≥ потреби).

15.14.2011 р. Ц у школ≥ проводивс¤ день цив≥льноњ оборони. ”чн≥ 1-4 клас≥в провели ц≥кав≥ в≥кторини, вчились виготовл¤ти засоби ≥ндив≥дуального захисту; 5-7кл. виготовили зм≥стовн≥ газети, п≥дготували художню виставку та провели по н≥й екскурс≥ю; 8,9-х перегл¤нули та обговорили ф≥льми з в≥дпов≥дноњ тематики, вз¤ли участь у зас≥данн≥ Ђ руглого столуї. ”чн≥ 10-х кл. змоделювали ситуац≥ю з Ќ— та вз¤ли участь у тематичн≥й естафет≥.

26.03.2011 - 8.04.2011
Ўвидко пролет≥ли кан≥кули, п≥д час, ¤ких школ¤р≥ мали змогу довол≥ поспати, нагул¤тис¤ на св≥жому пов≥тр≥, досхочу посп≥лкуватис¤ з друз¤ми, займатис¤ улюбленими справами.

—таршокласники в цей час змогли в≥дпрацювати частину практики, побувавши на навчальних екскурс≥¤х.

ћайбутн≥ журнал≥сти й творч≥ прац≥вники  аменюка —в≥тлана,  оротка Ћюдмила, ѕахомова Ћ≥л≥¤ побували на св¤т≥ газети Ђ¬≥сник  уп'¤нщиниї, нав≥ть отримати своњ перш≥ завданн¤. ј минулоњ суботи делегац≥¤ в≥д школи в≥дв≥дала студентський театр, ¤кий прињхав на гастрол≥ в  ≥вшар≥вський Ѕ  п≥сл¤ туру в ѕариж≥. √л¤дач≥ отримали неповторн≥, глибок≥ враженн¤ в≥д майстерноњ й зворушливоњ гри актор≥в, серед ¤ких була, до реч≥, й наша земл¤чка.

Ќай¤скрав≥шою под≥Їю цього тижн¤ стала п≥дготовка й участь школи у м≥ському фестивал≥ художньоњ самод≥¤льност≥. Ќаш виступ в≥дзначавс¤ добре продуманим сценар≥Їм, експрес≥Їю, ¤скрав≥стю кольор≥в, ≥, головне, майстерн≥стю виконавц≥в. ёних актор≥в гар¤че п≥дтримували бол≥льники, що теж добре п≥дготувалис¤. ÷е св¤то довело, що перша школа маЇ таланти, ¤к серед учн≥в так ≥ кер≥вник≥в та орган≥затор≥в д≥йства.

12.03.2011 - 25.03.2011
Ќарешт≥ реально наблизилис¤ так≥ довгооч≥куван≥ весн¤н≥ кан≥кули! ќстанн≥ тижн≥ перед цим були напруженими ¤к дл¤ учн≥в, так ≥ дл¤ вчител≥в - проводилис¤ контрольн≥ роботи, зал≥ки, доробл¤лос¤ те, що було пропущено. ќсобливо почали хвилюватис¤ наш≥ цьогор≥чн≥ випускники - дев'¤тикласники, адже њм доведетьс¤ вперше в житт≥ складати ≥спити, ≥ не один, а ц≥лих п'¤ть. Ќе обд≥леними увагою ћ≥н≥стерства ви¤вилис¤ й учн≥ ≥нших клас≥в, ¤к≥ теж складатимуть своЇр≥дн≥ екзамени - писатимуть контрольн≥ роботи ƒержавноњ п≥дсумковоњ атестац≥њ.

ён≥ спортсмени брали участь у м≥ських змаганн¤х Ђƒ≥ти ’арк≥вщиниї. „етвертокласники пос≥ли в них сьоме м≥сце, восьмикласники - шосте, а команда 6-Ѕ класу - почесне третЇ м≥сце.

”читель обслуговуючоњ прац≥ ѕавло ¬адимович ћартиненко дебютував цього тижн¤, давши чудовий в≥дкритий урок з використанн¤м мультимед≥йноњ дошки.

”читель украњнськоњ мови та л≥тератури ѕаращич ¬алентина ¬'¤чеслав≥вна вдруге стала ф≥нал≥стом ¬сеукрањнського конкурсу рад≥оп'Їс.

ён≥ артисти готуютьс¤ до м≥ського конкурсу Ђќскол¤нськ≥ з≥рочкиї, а ≥нтелектуали школи - до виступ≥в ≥з науковими допов≥д¤ми, на шк≥льному науковому симпоз≥ум≥.

ѕереможц≥ конкурсу з рос≥йськоњ мови Ђ¬едмежаткої отримали своњ нагороди, ¤к≥ передала координатор проекту √алина ™вген≥њвна ‘еф≥лова. ўасливих кан≥кул!

5.03.2011 - 11.03.2011
ѕродовжуЇтьс¤ Ђѕанорама творчих урок≥в та позакласних заход≥в, наскр≥зною темою ¤коњ Ї культуролог≥чна складова навчально-виховного процесу;

”чн≥ 10-х клас≥в беруть участь у пробному (тренувальному) зовн≥шньому незалежному тестуванн≥;

10.03.2011р. в≥дбулис¤ змаганн¤ за програмою ћал≥ ќл≥мп≥йськ≥ ≥гри Ђƒ≥ти ’арк≥вщиниї. ¬ змаганн¤х вз¤ли учать 6 команд 3-4 клас≥в, ¤к≥ добре п≥дготував вчитель ф≥зичноњ культури ћедведЇв ќ.–. ѕеремогу виборола команда 4-¬ класу, (класний кер≥вник ¬одолазська —.≤)..

 ращими в змаганн¤х були батьки 4-Ѕ класу (класний кер≥вник —тороженко Ќ.√.)

10.03.2011 року зб≥рна команда школи, п≥д кер≥вництвом вчител¤ ф≥зичноњ культури ўирого ќ.¬., брала участь в урочистому в≥дкритт≥ ≤≤ етапу ћалих ќл≥мп≥йських ≥гор на баз≥ ‘ќ  с.  ≥вшар≥вка

11.03.2011р. в≥дбулис¤ змаганн¤ за програмою ћал≥ ќл≥мп≥йськ≥

26.02.2011 - 4.03.2011
÷ентральна под≥¤ тижн¤ у школ≥ - це педагог≥чна рада за темою Ђ ультуролог≥чний п≥дх≥д до осв≥ти ¤к ≥мператив педагог≥ки та андрагог≥киї , проведена на сучасному методичному р≥вн≥ з використанн¤м ус≥х ≥нновац≥йних засоб≥в та метод≥в -мультимед≥йноњ презентац≥њ, ≥нтерактивних прийом≥в, використанн¤ мультимед≥йноњ дошки. ”чител≥ радилис¤ про те, ¤к п≥двищити культуру учн≥в та й свою власну - в≥д культури мисленн¤ до культури сп≥лкуванн¤. ѕедагоги встигли побувати й учн¤ми, ≥ слухачами, ≥ допов≥дачами, ≥ Ђпроектантамиї та художниками й мистецтвознавц¤ми. ” планах проведенн¤ “ижн¤ науки, зд≥йсненн¤ гранд≥озного проекту Ђƒень школиї, над ¤ким доведетьс¤ попрацювати вс≥м - в≥д адм≥н≥страц≥њ школи, вчител≥в до учн≥в та њхн≥х батьк≥в.

ѕродовжуЇтьс¤ Ђѕанорама творчих урок≥в та позакласних заход≥в, наскр≥зною темою ¤коњ Ї культуролог≥чна складова навчально-виховного процесу

”чн≥ 5-6 клас≥в розпочали спортивн≥ змаганн¤ - Ђћал≥ ол≥мп≥йськ≥ ≥гриї - Ђƒ≥ти ’арк≥вщиниї. ѕеремогу отримали спортсмени 6-Ѕ класу.

ѕ≥д кер≥вництвом та за участ≥ б≥бл≥отекар¤ ≤рини ¬'¤чеслав≥вни пройшли св¤тков≥ заходи до 140-р≥чного юв≥лею великоњ украњнськоњ поетки Ћес≥ ”крањнки. ”чн≥ 5-ј класу з великим почутт¤м розпов≥дали про письменницю, житт¤ ¤коњ можна назвати подвигом, натхненно читали њњ в≥рш≥. ” сам≥й б≥бл≥отец≥ увагу читач≥в привертаЇ виставка книг про письменницю.

”же з четверга св¤тково, красиво вд¤гнен≥ д≥вчата почали в≥дзначати св≥й довгооч≥куваний день - 8- Ѕерезн¤, а хлопчики ви¤вл¤ли посильн≥ знаки уваги та галантност≥.

«авершивс¤ тиждень проведенн¤м св¤та ћасл¤ноњ. ѕ≥д кер≥вництвом вчител¤ англ≥йськоњ мови √онти я.ћ. та педагога-орган≥затора ћакогона ™.ћ. учн≥ 10-ј, 9-¬, 8-ј та7-ј клас≥в в≥дтворили давн≥й обр¤д провод≥в зими, закликали весну, сп≥вали п≥сн≥.  ульм≥нац≥¤ св¤та Ц спаленн¤ ћасл¤ноњ, частуванн¤ млинц¤ми та весел≥ ≥гри навколо вогнища.

ќтже, вс≥м щасливих св¤т!

19.02.2011 - 25.02.2011
÷ей тиждень минув п≥д знаком св¤та - ƒн¤ захисник≥в ¬≥тчизни. ѕредставники школи вз¤ли участь у м≥ському св¤тковому заход≥; ј вчител≥ в≥тали св≥й невеличкий, але м≥цний колектив чолов≥к≥в, ¤к≥ пройшли сувору школу мужност≥ у лавах арм≥њ, дехто нав≥ть ≥ в Ђгар¤чих точкахї.

ён≥ шах≥сти школи пос≥ли перше м≥сце у м≥ських змаганн¤х на баз≥ —ё“.

” дев'¤тикласник≥в в≥дбулос¤ ц≥каве змаганн¤ ЂЌумо, хлопц≥!ї. ѕерше м≥сце пос≥ла команда 9-Ѕ класу. “еатр ≥сторичноњ м≥н≥атюри поставив вистави за творами ќ. ƒовженка та ¬. Ќекрасова, на основ≥ ¤ких в≥дбулас¤ ц≥кава дискус≥¤ про патр≥отизм.

12.02.2011 - 18.02.2011
¬есело пройшов на минулому тижн≥ ƒень св¤того ¬алентина, ¤кий дуже полюбл¤ють наш≥ учн≥. ”с≥ кишеньков≥ (≥ не т≥льки своњ, а й батьк≥вськ≥!) були витрачен≥ на Ђвалентинкиї, адже це так приЇмно прив≥тати друз≥в, самому отримати прив≥танн¤ й щиро в≥рити, що вс≥ побажанн¤ зд≥йсн¤тьс¤.

«ванн¤ кращоњ в м≥ст≥ еколог≥чноњ аг≥тбригади завоювала команда школи п≥д кер≥вництвом учител¤ б≥олог≥њ ¬≥ктор≥њ ћиколањвни.

” в≥второк ≥ в школ≥, ≥ в м≥ст≥ пройшли заходи з пошануванн¤ ветеран≥в локальних воЇн та пошануванн¤ загиблих. ƒо пам'¤тноњ дошки наших колишн≥х випускник≥в-афганц≥в ¬. «нови та ¬. ƒьом≥на були покладен≥ кв≥ти.

«ац≥кавлен≥ учн≥ продовжують працювати над р≥зними проектами, беруть участь у конкурсах, акц≥¤х, кампан≥¤х р≥зних р≥вн≥в - в≥д м≥ського до всеукрањнського, наприклад, Ђћоральний вчинокї, Ђѕрирода очима д≥тейї, Ђћолода ”крањна за здоровий спос≥б житт¤ї, Ђ—топ насильствуї, Ђѕротид≥¤ поширенню наркоман≥њї та ≥н.. „екаЇмо хороших результат≥в!

5.02.2011 - 11.02.2011
“иждень, що минув, був насичений ц≥кавими под≥¤ми в житт≥ школи. ўе св≥ж≥ незабутн≥ спогади ≥ вчител≥в, ≥ колишн≥х учн≥в про традиц≥йну зустр≥ч випускник≥в. ”перше вчител≥ провели дл¤ минулор≥чних одинадц¤тикласник≥в справжн≥ уроки, щоб показати, ¤к розвиваЇтьс¤ осв≥та, школа, чим вона збагатилас¤

÷≥каву зустр≥ч з мандр≥вниками провели вчител≥ √онта ярослава ћихайл≥вна та ћакогон ™вген≥й ћиколайович.

ј прив≥тати й нагородити грамотами переможниць ¬сеукрањнського конкурсу Ђ» помнит мир спасеннийї учениць —карлат ≤рину, Ѕондар ™лизавету, ћасну  атерину та њхнього наукового кер≥вника ‘еф≥лову √алину ™вген≥вну прињхав один ≥з член≥в жур≥ конкурсу, проректор ’арк≥вського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету —тепанченко ≤.≤.

¬чител≥ школи готуютьс¤ до педради ≥ дають ц≥лу панораму в≥дкритих урок≥в, готують творч≥ проекти. ј на пороз≥ вже улюблене св¤то - ƒень св¤того ¬алентина. —аме йому й присв¤чен≥ пам'¤тний веч≥р та дискотека.

22.01.2011 - 4.02.2011
ѕродовжуютьс¤ трудов≥ будн≥ школи. ј наш≥ Ђз≥рочкиї не перестають радувати своњми усп≥хами.

ƒес¤тикласниц¤ —изонова “ет¤на привезла з обласноњ ол≥мп≥ади з обслуговуючоњ прац≥ досить сол≥дне 4 м≥сце.

ƒосл≥дницько-пошуков≥ роботи конкурсу Ђѕ≥знай св≥й р≥д, св≥й народї —ол¤ника ƒ., ѕ≥щик √., Ќадол≥ ¬., ƒ¤ченко Ќ. внесен≥ до альманаху, виданого у м≥ст≥ ’арков≥.

« усп≥хом пройшов сем≥нар учител≥в ≥сторико-природознавчого циклу, на ¤кому був представлений театр м≥н≥атюри в склад≥ шк≥льного воЇнно-патр≥отичного клубу ЂѕолумТ¤ї, натхненником ¤кого Ї вчитель ≥стор≥њ Ќ≥д≥¤ ћихайл≥вна —асса. —амод≥¤льн≥ аматори показали ≥нсцен≥вки, повТ¤зан≥ з ≥стор≥Їю м≥ста ≥ школи.

÷≥ м≥н≥атюри, а також виступ лекторськоњ групи 10-Ѕ класу побачили ≥ учн≥ школи на заходах, присв¤чених р≥чниц≥ визволенн¤  упТ¤нщини в≥д фашистських загарбник≥в.

Ќай¤скрав≥ша под≥¤ тижн¤ Ц це веч≥р зустр≥ч≥ випускник≥в школи. “ворчий зв≥т про нього читайте в наступному випуску.

25.12.2010 - 21.01.2011
Ўвидко промайнули Ќовор≥чн≥ й –≥здв¤н≥ св¤та, зимов≥ кан≥кули. ѕорадувала справжн¤ зима, адже це Ц катанн¤ на санчатах, лижах, ковзанах, зимова риболовл¤ з батьками.

”чн≥ молодших клас≥в побували на Ќовор≥чн≥й ¤линц≥ у м. ’арков≥ та в обласному театр≥ юного гл¤дача на ц≥кавих концертах ≥ виставах.

ѕереможц≥ м≥ських ол≥мп≥ад та конкурс≥в вињжджають на обласн≥ змаганн¤. ћинулоњ суботи до ’аркова на ≤≤≤-й етап ћ≥жнародного конкурсу з украњнськоњ мови та л≥тератури ≥мен≥ “. √. Ўевченка њздила Їдина представниц¤ в≥д  упТ¤нська, наша девТ¤тикласниц¤ —в≥тлана  аменюка.

«авершивс¤ доброчинний проект- аукц≥он, за допомогою ¤кого школа тепер маЇ в каб≥нет≥ ф≥зики мультимед≥йну дошку.

√отуючи проектну роботу на конкурс ≥з правознавства Ђѕрава та обовТ¤зки дитини в родин≥ї, учениц≥ 9-х клас≥в —карлат ≤рина та  аменюка —в≥тлана опрацювали нормативн≥ документи й провели анкетуванн¤ серед р≥зних в≥кових груп учн≥в школи та њхн≥х батьк≥в ≥ з≥брали ц≥кав≥ дан≥. —воњми спостереженн¤ми вони й хот≥ли б под≥литис¤.

ѕо-перше, у багатьох с≥мТ¤х батьки недостатньо об≥знан≥ з≥ своњми обовТ¤зками щодо д≥тей ≥ не завжди виконують њх, адже нагодувати, од¤гти дитину, забезпечити нормальними житловими умовами Ц це ще далеко не все. Ќа батьках лежить обовТ¤зок виховувати д≥тей на основ≥ загальнолюдських ц≥нностей, поважати людську г≥дн≥сть дитини, створювати умови дл¤ њњ гармон≥йного розвитку.

” де¤ких родинах немаЇ можливост≥ забезпечувати вс≥ права дитини через економ≥чне становище, в ≥нших Ц через незнанн¤ цих прав, не волод≥нн¤ (≥ не бажанн¤ оволод≥ти!) ¤кимись педагог≥чними знанн¤ми, навиками, ще в ≥нших Ц через власну байдуж≥сть та перекладанн¤ в≥дпов≥дальност≥ на школу, державу.

як зТ¤сували д≥вчата з анкет, сварки в с≥мТ¤х з д≥тьми 10-11 рок≥в найчаст≥ше виникають через несумл≥нне навчанн¤, невиконанн¤ д≥тьми певних доручень батьк≥в, неохайн≥сть. ƒо думки д≥тей на с≥мейн≥й рад≥ не дуже дослухаютьс¤.

” родинах ≥з п≥дл≥тками 14-15 рок≥в непорозум≥нн¤ найчаст≥ше виникають через бажанн¤ дитини в≥дсто¤ти свою думку, бути в≥льним у вибор≥ друз≥в, способу проведенн¤ в≥льного часу, через л≥нощ≥. ўоправда, на с≥мейних радах батьки тут част≥ше враховують думку своњх д≥тей.

ён≥ правозахисниц≥ виробили й низку рекомендац≥й дл¤ батьк≥в ≥ д≥тей з метою пол≥пшенн¤ њхн≥х стосунк≥в та уникненн¤ сварок, непорозум≥нь. ≤ серед них Ц б≥льше поважати один одного, част≥ше й щир≥ше сп≥лкуватис¤, не л≥нуватис¤, намагатис¤ зрозум≥ти, поставити себе на м≥сце ≥ншого, толерантно й коректно ставитис¤ Ц д≥т¤м до батьк≥в,а батькам до д≥тей.

18.12.2010 - 24.12.2010
Ќарешт≥ зак≥нчивс¤ останн≥й навчальний тиждень у цьому роц≥. ¬≥н був ознаменований напруженою роботою ≥ вчител≥в, ≥ учн≥в, отже вс≥м хот≥лос¤ щоб семестрова оц≥нка за знанн¤ була ¤кнайкращою.

ѕорадували шк≥льн≥ ≥нтелектуали, пос≥вши перше м≥сце в м≥ськ≥й ол≥мп≥ади з ф≥зики (дес¤тикласник Ѕорис  ниш) та з ≥нформатики (ƒмитро —ол¤ник з 10 класу та ћикола „орний з 9 класу).

ƒо учн≥в початкових клас≥в традиц≥йно вже зав≥тав з подарунками —в¤тий ћиколай. ј в четвер в≥дбувс¤ новор≥чний бал дл¤ старшокласник≥в, орган≥зований силами шк≥льного парламенту.  ожен ≥з учн≥в м≥г ви¤вити своњ зд≥бност≥ ≥ таланти та ¤скраво представити њх на сцен≥.

Ќовор≥чн≥ св¤та в≥дбулис¤ також ≥ в учн≥в середн≥х клас≥в. јле найрад≥сн≥ша под≥¤ - попереду. ÷е Ц кан≥кули.

”с≥м щасливого Ќового –оку!!!

11.12.2010 - 17.12.2010
ћинулого тижн¤ продовжувалис¤ ≥нтелектуальн≥ змаганн¤ школ¤р≥в. Ќа м≥ському р≥вн≥ в≥дзначилис¤ юн≥ б≥ологи,юн≥ астрономи та юн≥ ф≥лологи. ќстанн≥ вз¤ли участь у ћ≥жнародному конкурс≥ учн≥вськоњ та студентськоњ молод≥ з украњнськоњ мови та л≥тератури ≥м. “. √. Ўевченка. Ќайвище дос¤гненн¤ -1-ше м≥сце серед девТ¤тих клас≥в нашоњ —в≥тлани  аменюки з 9-Ѕ класу.

Ќай¤скрав≥ший зах≥д тижн¤ Ч аукц≥он учн≥вських роб≥т дл¤ придбанн¤ дл¤ школи мультимед≥йноњ дошки, у ¤кому вз¤ли участь шанован≥ люди м≥ста. ‘онд школи поповнивс¤ близько 4-ма тис¤чами гривень.

 расивим, р≥знобарвним був ≥ конкурс Ђ«ам≥сть ¤линки - букетї, у ¤кому ви¤вилис¤ талант, вправн≥сть ≥ творча фантаз≥¤ школ¤р≥в та њхн≥х батьк≥в.

« ус≥х предмет≥в учн≥ зв≥тують про знанн¤, здобут≥ за семестр. ”чн≥ молодших клас≥в готуютьс¤ приймати подарунки —в¤того ћикола¤, ¤кому допомагатимуть њх вручати наш≥ старшокласники.

” вчител≥в теж напружений пер≥од - йде атестац≥¤, готуютьс¤ роботи на ¤рмарок педагог≥чних ≥дей.

¬ажкувато, але й приЇмно, бо вдалин≥ вже с¤ють вогн≥ Ќовор≥чноњ ¤линки, нових мр≥й та спод≥вань.

4.12.2010 - 10.12.2010
 рок за кроком ≥де час до Ќового року, нових дос¤гнень ≥ спод≥вань.

” понед≥лок на честь ƒн¤ «ахисника ¬≥тчизни дес¤тикласники показали свою вправн≥сть у традиц≥йному конкурс≥ строю та п≥сн≥.

як багато рок≥в посп≥ль, радують усп≥хи наших учн≥в у м≥ськ≥й ол≥мп≥ад≥ з х≥м≥њ, на ¤к≥й команда дес¤тикласник≥в виборола 1-ше м≥сце, а юн≥ ф≥лологи на ол≥мп≥ад≥ з украњнськоњ мови та л≥тератури пос≥ли 4, 5 м≥сц¤, що ближче до перших м≥сць, н≥ж до останн≥х.

10 творчих роб≥т - малюнк≥в, в≥рш≥в, саморобок в≥д нашоњ школи поњхали з поштою на конкурс до  иЇва.

јктивно готуЇтьс¤ школа до аукц≥ону учн≥вських саморобок, кошти в≥д ¤кого п≥дуть на придбанн¤ мультимед≥йноњ дошки.

‘утбольна команда д≥вчат на рег≥ональних змаганн¤х у сел. ƒвур≥чна пос≥ла ≤≤ м≥сце в турн≥рн≥й таблиц≥ змагань.

27.11.2010 - 3.12.2010
«има пришла точно за календарем. ¬дарив морозець ≥ запахло першим сн≥жком.

¬далин≥ вже зама¤чили ¤линка й Ќовор≥чн≥ св¤та, а школ¤р≥ продовжують Ђгризти гран≥т наукиї, змагатис¤ на ол≥мп≥адах ≥ конкурсах та отримувати чергов≥ перемоги, ¤к. наприклад, √ригорова ƒар'¤ в ол≥мп≥ад≥ з ≥стор≥њ, пос≥вши перше м≥сце серед дес¤тикласник≥в м≥ста чи Ѕилино ≤рина, ¤ка усп≥шно захистила еколог≥чний проект ≥ пос≥ла 11-е м≥сце в м≥ському конкурс≥.

“ривають тиждень права та м≥с¤чник патр≥отичного вихованн¤, ≥ учн≥ дають в≥дпов≥д≥ на нелегк≥, а ≥нколи й каверзн≥ питанн¤ анкети. ѕро њхн≥ результати- п≥д час наступноњ зустр≥ч≥.

20.11.2010 - 26.11.2010
Ќа календар≥ - п≥зн¤ ос≥нь, а погода - ¤к ранньоњ осен≥. ћабуть, саме це спри¤Ї нашим учн¤м у перемогах на ол≥мп≥адах, наприклад, ≥з х≥м≥њ та математики.

ќсобливо порадувала Ќаст¤ “имофеЇва, учениц¤ 9-ј класу, що виборола високе друге м≥сце в обласному конкурс≥ з х≥м≥њ при Ќац≥ональному ун≥верситет≥ ≥м. ¬.  араз≥на. ÷е стало значною под≥Їю в рамках тижн¤ х≥м≥њ, що проводитьс¤ нин≥ у школ≥.

” багатьох класах пройшли ц≥кав≥ б≥бл≥отечн≥ уроки, а шк≥льний л¤льковий театр Ђ¬ишнев≥ усм≥шкиї показав ц≥каву виставу дл¤ учн≥в початкових клас≥в Ђ азка про книжкуї.

Ќа горизонт≥ вже ф≥н≥шна пр¤ма Ч к≥нець ≤ семестру. Ўкол¤рам, особливо випускникам, доводитьс¤ докладати багато зусиль, щоб отримати омр≥¤ну хорошу оц≥нку. ќпитуванн¤ показало, що лише п'¤та частина учн≥в класу змогла отримати хоч одну Ђдванадц¤ткуї з ¤когось предмета.

”сп≥х≥в у навчанн≥ й до зустр≥ч≥ взимку!

13.11.2010 - 19.11.2010
ѕройшов ще один тиждень напруженого учн≥вського житт¤. “ривало змаганн¤ шк≥льних ≥нтелектуал≥в ≥з ф≥зики, рос≥йськоњ мови та св≥товоњ л≥тератури. Ќай¤скрав≥шим був виступ дес¤тикласника ƒмитра —ол¤ника з ф≥зики.

ƒев'¤тикласники зустр≥лис¤ з колишн≥м кадровим в≥йськовим Ѕорисенком ¬. ћ, щоб почути схвильовану патр≥отичну розпов≥дь про в≥копомну ≥сторичну под≥ю - визволенн¤ ”крањни в≥д фашистських загарбник≥в. Ўк≥льна дружина юних пожежник≥в змагалас¤ цього четверга з ≥ншими дружинами м≥ста й пос≥ла почесне друге м≥сце. ÷ентральна под≥¤ тижн¤ - педагог≥чна рада. ”чител≥ школи радилис¤, ¤к не пропустити Ђвундерк≥нд≥вї, п≥дтримати њх, ¤к створити комфортну психолог≥чну обстановку на уроках та в позаурочний час.

8.11.2010 - 12.11.2010
÷ей тиждень можна назвати ≥нтелектуальним. ѕройшли м≥ськ≥ ол≥мп≥ади з обслуговуючоњ прац≥, на ¤к≥й наш≥ д≥вчата ≥ хлопц≥ пос≥ли ≤-≤≤≤ призов≥ м≥сц¤. —воњми усп≥хами можуть похвалитис¤ й учасники м≥ськоњ ол≥мп≥ади з рос≥йськоњ мови та св≥товоњ л≥тератури, ¤к≥ теж зайн¤ли висок≥ м≥сц¤ серед своњх однол≥тк≥в.

–екордну к≥льк≥сть учасник≥в з≥брав ћ≥жнародний конкурс ≥з рос≥йськоњ мови Ђ¬едмежаткої, координатором ¤кого Ї √алина ™вген≥вна ‘еф≥лова.

ён≥ пожежники, що змагалис¤ на минулому тижн≥, пос≥ли непогане II м≥сце серед дружин ёƒѕ м≥ста.

ƒо дн¤ соц≥ального прац≥вника наш шановний соц≥альний педагог школи, суворий ≥ добрий, Ћюдмила ¬ен≥ам≥н≥вна ”рденко отримала ѕочесну грамоту. ≤з чим щиро в≥таЇмо њњ!

ј вчител≥, готуючись до педради, вз¤ли участь у сем≥нар≥ Ђѕсихолого-педагог≥чний супров≥д урокуї. «авуч школи Ќатал≥¤ јскен≥вна та шк≥льний психолог ≤рина ¬олодимир≥вна вчили педагог≥в, ¤к врахувати характери учн≥в, њхн≥ в≥ков≥ особливост≥ ≥ ¤к стримувати себе, коли хочетьс¤ накричати на неслухн¤ного учн¤, коли в≥н не розум≥Ї звичайноњ мови. —под≥ваЇмос¤, що навчили! ”сп≥х≥в њм у ц≥й нелегк≥й справ≥!

23.10.2010 - 7.11.2010
як одна мить пролет≥ли ос≥нн≥ кан≥кули. ƒл¤ багатьох вони були сповнен≥ незабутн≥х вражень. ¬ останн≥й навчальний день дев'¤тикласники, продовжуючи в≥дзначати св¤то украњнського козацтва, зустр≥лис¤ з отаманами  уп'¤нського козацтва ярковим ќ. ≤. та ярковим –. ќ.

„лени шк≥льного парламенту вирушили коштом ѕ≥вденноњ зал≥зниц≥ на св¤ткуванн¤ 70-р≥ч¤ дит¤чоњ зал≥зниц≥ й провели незабутн≥й день у ’арков≥: побували на екскурс≥¤х, на чудовому концерт≥, посмакували приготовленими дл¤ них ласощами й проњхали в комфортабельному спец≥альному поњзд≥.

”чн≥ 7-9 клас≥в побували в ’арк≥вському театр≥ музичноњ комед≥њ. јле не т≥льки розваги чекали д≥тей на кан≥кулах: юн≥ ≥нтелектуали змагалис¤ па шк≥льних предметних ол≥мп≥адах.

„удов≥ враженн¤ отримали й учител≥, ¤к≥ њздили до м≥ста ”ман≥, в≥дв≥дали знаменитий —оф≥њвський парк - одне з семи чудес ”крањни.

Ќовий тиждень прин≥с нов≥ турботи й учн¤м, ≥ вчител¤м: першим -Ђгризти гран≥т наукиї, другим - намагатис¤ донести той Ђгран≥тї до гол≥в ≥ душ≥ своњх вихованц≥в. ”сп≥шно пройшов у школ≥ тиждень ≥нформатики. Ќа перервах учн≥ мали змогу перегл¤нути науково-попул¤рн≥ ф≥льми на компТютерну тематику. ¬≥дбулис¤ конкурси: компТютерних художник≥в, компТютерних ерудит≥в, на кращу ст≥нн≥вку. ј 7 листопада де¤к≥ з учн≥в вз¤ли участь у ћ≥жнародному конкурс≥ з ≥нформатики ЂЅобер-2010ї.

” конкурс≥ компТютерних художник≥в перемогла учениц¤ 6-Ѕ класу ЌесмЇ¤нова “ет¤на, ≤≤ м≥сце пос≥ла Ўил¤Їва ќлександра (5-Ѕ), трет≥м призером став учень 6-ј класу  ≥вшар ¬≥тал≥й.

 онкурс компТютерних ерудит≥в серед учн≥в 9-10 клас≥в виграв „орний ћикола (9-Ѕ клас). ƒруге м≥сце под≥лили м≥ж собою Ѕугайцов –услан (10-ј) ≥ ћ≥т≥н ¬ладислав (9-Ѕ). —еред учн≥в 7-8 клас≥в перемогу св¤ткував учень 8-√ класу ѕогребн¤к —ерг≥й, ≤≤ м≥сце пос≥ла учениц¤ цього ж класу ѕ≥щик √анна. ≤≤≤ призером став “каченко ¬ладислав (8-Ѕ клас).

–оботи призер≥в конкурсу компТютерних художник≥в

16.10.2010 - 22.10.2010
Ќеначе недавно дзвен≥в перший дзвоник, а вже промайнуло бабине л≥то й два м≥с¤ц≥ навчанн¤ у школ≥. ћинулий тиждень був дуже насиченим. ѕисалис¤ директорськ≥ контрольн≥ роботи, п≥дган¤ли своњ Ђхвостиї й учн≥, ≥ наш≥ шановн≥ педагоги.

ён≥ ерудити показували своњ знанн¤ на шк≥льних предметних ол≥мп≥адах ≥ в творчих конкурсах.

Ќа Ђмал≥йї педрад≥ обговорювали стан справ у п'¤тикласник≥в - чи змогли вони адаптуватис¤ в ст≥нах старшоњ школи. ѕершим учител¤м - Ќ≥н≥ ¬асил≥вн≥ та ќлен≥ ≤ван≥вн≥ щиро под¤кували за њхн≥х вихованц≥в - г≥дну зм≥ну.

Ќе змовкаЇ галас у спортивних залах - йдуть змаганн¤ з Ђмалого футболуї.

ѕ'¤тикласники побували на екскурс≥¤х в ≥сторико-краЇзнавчому музењ та аптец≥ є63 й показали себе допитливими, вихованими учн¤ми.

16 жовтн¤ в м. ’арков≥ в≥дбувс¤ ≤ тур програми УFlexФ (програма обм≥ну майбутн≥ми л≥дерами). ” цьому заход≥ вз¤ли участь 7 учн≥в нашоњ школи. „етверо з них пройшли у ≤≤ тур: –удницький ™гор (10-¬ клас), ќбраменко јльона (10-Ѕ клас), —м≥л¤нець ќльга (10-Ѕ клас), —≥втунова  атерина (9-ј клас).

” п'¤тницю - довгооч≥кувана под≥¤ м≥с¤ц¤ - ќс≥нн≥й бал!

≤ - здрастуйте, кан≥кули!

9.10.2010 - 15.10.2010
ћинулий тиждень дл¤ нашоњ школи був щедрим на нагороди. ”чениц¤ 7-¬ класу  ат¤ Ѕанделей отримала грамоту за ≤≤-е м≥сце в обласному конкурс≥ Ђѕодатки очима д≥тейї, перед цим пос≥вши ≤-е м≥сце в м≥ському конкурс≥ за що отримала ц≥нний подарунок - моб≥льний телефон. ¬она ж пос≥ла ще й ≤≤≤-е м≥сце в обласному конкурс≥ ЂЅезсмертний подвиг народу у ƒруг≥й св≥тов≥й в≥йн≥ї.

Ќайпом≥тн≥ша перемога - ≤-е м≥сце в м≥ському конкурс≥ ораторського мистецтва дес¤тикласниц≥ ¬≥ти ¬юнник. ўиро в≥таЇмо ≥ вчительку —в≥тлану як≥вну ќбушко!

14 жовтн¤ в≥дзначалос¤ св¤то ѕокрови. ” цей день у школ≥ пройшов м≥ський сем≥нар класних кер≥вник≥в. ÷≥кав≥ прив≥танн¤ дл¤ них приготували учн≥ 6-го Ѕ класу та л¤льковий театр Ђ¬ишнев≥ усм≥шкиї.

ƒо ƒн¤ козацькоњ слави юн≥ ≥сторики випустили ст≥нн≥вку, п≥дготували пов≥домленн¤ дл¤ учн≥в школи. «авершить тиждень змаганн¤ дев'¤тикласник≥в Ђ озацьк≥ розвагиї.

1.09.2010 - 8.10.2010
∆арке л≥то заблукало й у вересневу школу. ѕролунав перший дзв≥нок, ≥ ц≥ла арм≥¤ першачк≥в поповнила шк≥льну родину. ” почесному званн≥ випускник≥в неспод≥вано опинилис¤ дев'¤тикласники й запишалис¤. “рохи незвично п≥сл¤ кан≥кул¤рного безд≥лл¤ рано вставати, доп≥зна сид≥ти над параграфами п≥дручник≥в, ¤ких на стол≥ у кожного школ¤ра - ц≥ла гора! јле зустр≥ч ≥з новим, незв≥даним, набутт¤ нових знань, сп≥лкуванн¤ з друз¤ми того варт≥!


Ѕурхливе шк≥льне житт¤ почалос¤ майже одразу.

ƒес¤того вересн¤ в≥дбулос¤ традиц≥йне в наш≥й школ≥ в≥дкритт¤ ћалих ќл≥мп≥йських ≥гор. Ќай¤скрав≥ша под≥¤ цього дн¤ - еколог≥чний велопроб≥г. —таршокласники не лише показали своњ спортивн≥ вм≥нн¤, а й зробили куточок нашого м≥ста чистим - з≥брали 80 м≥шк≥в см≥тт¤, ¤ке пот≥м було вивезене. «ак≥нчивс¤ цей зах≥д смачною польовою кашею у майстерному виконанн≥ учител≥в ф≥зкультури.

ј над шк≥льним асфальтом уже чаклують 200 юних художник≥в - у них конкурс Ђћо¤ майбутн¤ профес≥¤ї.

ћ≥ський етап ¬сеукрањнського конкурсу юних б≥олог≥в прин≥с нам досить високе ≤V м≥сце.

Ќа висок≥ результати оч≥куЇмо ще в одному м≥ському конкурс≥ Ђўедр≥сть р≥дноњ земл≥ї.

« рег≥ональних змагань з м≥н≥-футболу серед д≥вчат юн≥ спортсменки привезли ≤-ше м≥сце. ўиро в≥таЇмо њх ≥ њхнього тренера ќлега –удольфовича ћедведева!

Ќаш≥ вчител≥ не лише наставники, а й сам≥ - чудов≥ спортсмени. ѕро це св≥дчить ≤≤-ге м≥сце, зан¤те ними в учительському туризм≥.

22 вересн¤ до ƒн¤ партизанськоњ слави група шк≥льних лектор≥в п≥дготувала дл¤ кожного класу пов≥домленн¤; юн≥ ≥сторики випустили ст≥нн≥вку й уз¤ли участь у м≥ському м≥тингу та поклали кв≥ти до пам'¤тника загиблим на  рейд¤н≥й гор≥.

Ўк≥льною л≥н≥йкою та б≥бл≥отечними уроками було вшановано ¬сеукрањнський день б≥бл≥отек.

∆овтень нагнав холоду, але це не вплинуло на кипуче учн≥вське й учительське житт¤.

Ўкол¤р≥ щиро прив≥тали своњх наставник≥в ≥з ƒнем учител¤, п≥дготувавши св¤тковий концерт ≥ ... виконавши вс≥ домашн≥ завданн¤.

—емикласники запросили на св≥й ќл≥мп≥йський урок улюблених наставник≥в, ветеран≥в спорту ƒоценка ¬. ≤. та Ѕондаренка ј.≤.

ј в дес¤тикласник≥в - Ђкруглий ст≥лї у рамках тижн¤ правовоњ осв≥ти Ђ¬иборча система ”крањни - про¤в пр¤моњ демократ≥њ в держав≥ї.

ѕравов≥й осв≥т≥ школ¤р≥в була присв¤чена й зустр≥ч з  оцюрою ћариною ¬алентин≥вною, начальником в≥дд≥лу м≥ськради по робот≥ з≥ зверненн¤ми громад¤н.

Hosted by uCoz