ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки - 1947 рік.
Місце розташування бібліотеки - 1 поверх
Загальна площа - 92,6 м
Для користувачів є читальний зал на 6 посадочних місць
Завідує бібліотекою – Матназарова Ірина В’ячеславівна, вища освіта,бібліотекар І категорії, стаж роботи – 30 років

Основнi завдання i напрямки дiяльностi шкiльної бiблiотеки:

- сприяти реалiзацiї державної полiтики в галузi освiти, розвитку навчально-виховного процесу;
- формувати в школярів прагнення до книги як джерела духовного розвитку;
- виховувати у школярiв iнформацiйну культуру, культуру читання, прищеплювати навички самостiйної роботи з книгою;
- формувати вмiння користуватися бiблiотекою, її послугами, книгою,її довiдковим апаратом i розвивати творчу думку, пiзнавальнi здiбностi та iнтереси школярiв, сприяти успiшному засвоєнню ними навчальних програм;
- подальше розвивати iнформативнi функцiї шкiльної бiблiотеки;
- виховувати шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;
- сприяти рiзними формами i методами бiблiотечної роботи самоосвiтi учнiв, пiдвищенню методичної, педагогiчної майстерностi вчителiв шляхом популяризацiї педагогiчної лiтератури та iнформацiї про неї;
- надавати допомогу в навчально-виховному процесi по проблемi школи "Модернізація освітнього процесу в умовах адаптивної школи»

Проблема бiблiотеки: "Залучення до читання, організація роботи з книгою та інформаційне забезпечення читачів".

Основнi показники роботи бiблiотеки за 2009-2010 н.р.

1. Читачив усього - 801
учнiв - 739
вчителiв та iнших працiвникiв - 62
2. Книговидача – 17922 екз.
пiдручникiв – 9848 екз.
художньої та галузевої лiт-ри – 6398 екз.
газет та журналiв – 1676 екз.
3. Вiдвiдуванiсть – 6276 чит.
4. Кiлькiсть масових заходiв - 152
книжкових виставок - 86
вікторини, конкурси - 9
бесiд - 5
оглядiв лiтератури - 6
бiблiотечних урокiв - 31
складених рекомендацiйних спискiв лiтератури - 10
планiв читання - 4
5. Фонд – 32650 екз.
пiдручники – 14076 екз.
художня та галузева лiтература - 16650 екз.
газет та журналiв – 1994 екз.
7. Книгозабезбеченiсть:
пiдручниками - 98 %
худ.лiт.- 21кн.на 1 читача
8. Надходження фонду – 1953 екз.
пiдручникiв – 1757 екз.
художньої та галузевої лiт-ри – 196 екз.

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

1. Абетковий каталог, рік заснування - 1988, обсяг у картках - 2308
2. Систематичний каталог,рік заснування - 1988, обсяг у картках - 2308
3. Ілюстративно-тематична картотека для 2-4 класів «Що читати?», рік заснування -1990, обсяг у картках - 484
4. Систематична картотека статей, рік заснування - 2000, обсяг у картках - 733
5.Тематичні картотеки:
«Про все на світі», «Педагогічний досвід», «Краєзнавча», «На допомогу вчителю», «Сценарії свят та виховних годин», «Електронні наочности», «Програмна література», картотека руху підручників

Hosted by uCoz